Thumb 8f620dd57d322dfda403f965f3a789fd

Форум бізнес-та IT-лідерів!

Новогродівська міська рада інформує про Форум бізнес- та IT-лідерів 2019 ―  наймасштабніший відкритий захід для представників бізнесу та ІТ-спільноти.
Thumb 66c7db5cb1f9103042406c194e21d943

Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках

Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках