Сприятливий інвестиційний клімат

Рішенням Новогродівської міської ради від 23.12.2016 року № 7/19-2 затверджена «Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Новогродівка на 2017-2018 роки". Програма розроблена з метою створення належних умов для всебічного розвитку малого і середнього підприємництва, як складової економічного потенціалу території Новогродівської міської ради та підвищення його ролі у вирішенні соціальних проблем громади, збалансування інтересів міської влади та бізнесу, створення додаткових робочих місць, збільшення дохідної частини міського бюджету, насичення ринку товарами та послугами високої якості, створення конкурентного середовища та підвищення рівня життя населення. 

Сприятливими умовами розвитку інвестиційного потенціалу міста є:

1) близьке та зручне розташування автомобільних та залізничних шляхів

2) наявність вільних земельних ділянок та об'єктів нерухомості для розташування виробництва, бізнесу

3) достатньо високий рівень заробітної плати у місті Новогродівка відносно Донецької області

4) затверджено виділення коштів з міського бюджету на фінансову підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва