Thumb 3f95713ebf339fc4e66e2aecc90b3efd
Міський голова Людмила
Михайлівна
БІЛЕЦЬКА

“Ми створили зручну веб-платформу, яка повинна стати дієвим інструментом для залучення інвестиційного капіталу в економіку, що поширюватиме інформацію про інвестиційний та економічний потенціал, а також слугуватиме електронним майданчиком для комунікації влади та бізнесу з питань реалізації інвестиційних проектів.”

Перелік земель та комунального майна м. Новогродовка

Пошук на відбір інвестиційних проектів
За об'ємом інвестицій
За площею